แนะนำข้อมูลเรื่องช่องให้คำปรึกษาของสภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่า

  • TOP
  • แนะนำข้อมูลเรื่องช่องให้คำปรึกษาของสภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่า

แนะนำข้อมูลเรื่องช่องให้คำปรึกษาของสภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่า

เราจะช่วยเหลือหาที่พักอาศัยและช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ของผู้มีความจำเป็นที่จะได้รับการดูแลเพื่อได้ที่พักอาศัย เช่น คนต่างชาติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้กำลังเลี้ยงเด็ก เป็นต้น !

สภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่า คือ

สภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่า คือ องค์กรที่ถูกจัดตั้งเมื่อ ตุลาคม ปีเฮเซ 30 โดยมี “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดหาที่พักอาศัยแบบเช่าให้ผู้มีความจำเป็นที่จะได้รับการดูแลเพื่อได้ที่พักอาศัย” มาตรา 10 เป็นรากฐาน

สภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่าดำเนินการประชุมเรื่องทางแก้ปัญหาที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยแบบเช่าของเอกชนอย่างราบรื่นของผู้มีความจำเป็นที่จะได้รับการดูแลเพื่อได้ที่พักอาศัย และการให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
เรามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้มีความจำเป็นที่จะได้รับการดูแลเพื่อได้ที่พักอาศัยมีที่พักอาศัยอย่างมั่นคง และพัฒนาสวัสดิการและสร้างเขตท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีและน่าอยู่ในเทศบาลโยโกฮาม่าด้วยดำเนินการดังกล่าว

แนะนำข้อมูลเรื่องช่องให้คำปรึกษา

สภาช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่ามีช่องให้คำปรึกษาเพื่อรับปรึกษาจากผู้มีความจำเป็นที่จะได้รับการดูแลเพื่อได้ที่พักอาศัย
ช่องให้คำปรึกษาจะแนะนำข้อมูลที่พักอาศัยชนิตต่างๆ นอกจากนี้ แนะนำบริการเกี่ยวกับที่พักอาศัย เช่น การค้ำประกันหนี้สินเงินค่าเช่าและการเฝ้าดูแลความเป็นอยู่ เป็นต้น

* หากท่านต้องการขอคำปรึกษาโดยใช้ภาษานอกจากภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อ “องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยชาวต่างชาติคานางาวะ (การเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจ)”

โทร (พูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
045-451-7812 * เวลาติดต่อ วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00น. - 17.00น. (หยุดในวันหยุดราชการและต้นปีปลายปี)
แฟ็กซ์ (เขียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
045-451-7813
ขอคำปรึกษาที่ช่องให้คำปรึกษา (พูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
บรรษัทการจัดหาที่พักอาศัยเทศบาลโยโกฮาม่า รหัสไปรษณีย์ 221-0052 โยโกฮาม่าสิ คานางาวะคุ ซาคาเอะโช 8 บันชิ 1 โยโกฮาม่า พอร์ทไซด์ บิลุ ชั้น 4
* เวลาติดต่อ วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00น. - 17.00น. (หยุดในวันหยุดราชการและต้นปีปลายปี)

เรื่อง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยชาวต่างชาติคานางาวะ

คุณสามารถขอคำปรึกษาด้านที่พักอาศัยและการใช้ชีวิตเป็นภาษาที่คุณเข้าใจ

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในกรณีหาร้านนายหน้าจัดหาบ้านเช่า รู้จักกติกาในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อปัญหาเกิดขึ้น เป็นต้น

ก่อนอื่น โปรดดูเว็บไซต์ข้างล่างหรือติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล

* เราสามารถให้คำปรึกษาเป็น 10 ภาษาได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ

อีเมล
sumai.sc@sumasen.com
ยูอาร์แอล
http://sumasen.com/
โทร (พูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
045-228-1752 * เวลาติดต่อ วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00น. - 17.00น. (หยุดในวันหยุดราชการและต้นปีปลายปี)
แฟ็กซ์ (เขียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
045-228-1768